Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Eksper Atama Rehberi Videsou- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) üzerinden araç Değer Kaybı Eksper Atama Rehberi hakkında, Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği tarafından hazırlanan “Eksper Atama Rehberi Videosu. 
 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu İle İlgili Sorular ve Cevapları- 7256 sayılı Kanun gereğince SGK primlerini, gecikme cezalarını ve idari para cezalarını yapılandıranların haklarını kaybetmemeleri için peşin ödemelerini veya taksitlendirmeye ilişkin birinci taksitlerini 31 Mart 2021 tarihine kadar yatırmaları gerekmektedir. 
 Energy Efficiency Activity – Şirketlerin Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitimi- “Energy Efficiency Activity – Şirketlerin Enerji Verimliliğinin Arttırılması Eğitimi” için başvurular başlamıştır.. 
 İŞKUR Akademik Çalışma Programı- Akademik Çalışma Programı; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri tarafından hazırlanacak olan akademik çalışmaları teşvik etmek, çalışma hayatı ve istihdam alanına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen bir programı olup, 15 Mart-14 Nisan 2021 tarihlerinde başvuru yapabileceklerdir. Program hakkında detaylı bilgi 
 Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru- Değerli Meslektaşımız, Malumlarınız olduğu üzere, Motorlu Araç Sigortalarında ekspertiz raporunun ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, rapor veri deseni ve şablonuna uygun olarak hazırlanması, hazırlanan raporların elektronik/mobil olarak imzalanması ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi veri tabanına kaydedilmesi gerekmektedir. 
 Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmelik Taslağı- Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 10.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Sıfır Atık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı- Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 05.03.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı- Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 25.02.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru- Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununun 22 nci maddesinin onikinci fıkrasında;“Tüzel kişi sigorta eksperleri münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek zorundadır. Tüzel kişi sigorta eksperi ile iş yapılması durumunda, eksperlik işi tüzel kişiye verilir. Ancak, işi takip edecek olan sigorta eksperine tüzel kişi tarafından yetki belgesi düzenlenir. Ekspertiz raporunda şirket kaşesi yanında gerçek kişi sigorta eksperinin de imzası yer alır. Tüzel kişi sigorta eksperleri nezdinde çalışan sigorta eksperleri, tüzel kişilerden bağımsız olarak iş kabul edemez, ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamaz ve hiçbir şekilde bir başka tüzel kişi sigorta eksperinin nam ve hesabına çalışamaz.” hükmü yer almaktadır. 
 2021 yılı Levha kayıt ve aidat ücreti- Sayın Sigorta Eksperi, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 26 ncı maddesinin yirmi üçüncü fıkrası uyarınca Sigorta Eksperleri İcra Komitesi tarafından;​ - 2021 yılında Levha kaydını yeni yaptıracak sigorta eksperleri için Levha kayıt ücreti, 3.000,-TL 
emya