Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat:2016/1) GÜNCELLENDİ (29/03/2023).- Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin 
 72. FASILda yer alan bazı demir çelik yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışı 1/5/2023 tarihine ertelendi- 6776 sayılı İthalat Rejimi Kararında yapılan değişiklik ile; 7208, 7209, 7210, 7211, 7212, 7225 ve 7226 pozisyonlarında yer alan bazı demir çelikten yassı hadde mamullerinde yapılan gümrük vergisi artışının yürürlüğü 1 Mayıs 2023 tarihine ertelendi. 
 İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/6) (25.03.2023 t. 32143 s. R.G.)- Açıklama Metni : İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)’in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 64 üncü, 65 inci, 66 ncı, 67 nci, 68 inci ve 69 uncu sıra olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir. (64- Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler): (GTP: 0402) 65- Tereyağı: (GTP: 0405.10) 66- Patates (taze veya soğutulmuş): Diğerleri: (GTP: 0701.90) 67- Kuru soğan: (GTİP: 0703.10.19.00.11), 68- Adi fasulye (beyaz fasulye dahil) (Phaseolus vulgaris): (GTİP: 0713.33.90.00.19), 69- Kırmızı mercimek (GTİP: 0713.40.00.00.13)) 
 Deprem Felaketine İlişkin Sigortacılıkta Sıkça Sorulan Sorular- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından “Deprem Felaketine İlişkin Sigortacılıkta Sıkça Sorulan Sorular” isimli bir doküman hazırlanmıştır. 
 SİGORTA EKSPERLİĞİ KURSU ÖN ALIM SINAVI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR- Deprem nedeniyle ertelenen Sigorta Eksperliği Kursu Ön Alım Sınavı'nın yeni tarihi belirlenmiş olup, başvurular başlamıştır. 
 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2023/5) (26.01.2023 t. 32085 s. R.G.)- Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Merkez Bankasına satılması ile Türk lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüştürülmesi halinde firmalara sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esaslar hk. Tebliğ yayımlandı 
 T.C. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Sigorta Eksperliği Kursuna İlişkin Duyuru- 22.06.2008 tarih ve 26914 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinin 6.maddesi çerçevesinde, Türkiye çapında belirlenen sigorta eksperi ihtiyacının karşılanması amacıyla, 2023 yılı içerisinde sigorta eksperliği kursu açılacaktır. 
 Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki ithalatta gümrük vergisi muafiyeti uygulanan eşya için İGV uygulanmayacak- 3351 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yatırım Teşvik ile ilgili 4 üncü maddesinde yapılan değişiklikle; yatırım teşvik belgesi kapsamında gerçekleştirilen ithalatta gümrük vergisi muafiyeti uygulanan eşya için ilave gümrük vergisi uygulanmayacağı hüküm altına alınmıştır. Bu değişiklik, 1 Ocak 2023 tarihinden önce düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri için de uygulanacak.(Geçerlilik; 1/1/2023) 
 İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/1) (6.01.2023 t. 32065 s. R.G.)- ÇHC menşeli 8715.00.10.00.00 GTİP i altında kayıtlı bebek arabaları ile 8715.00.90.00.00 GTİP i altında kayıtlı yalnızca bebek arabalarının şasilerine yönelik olarak dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2022/6) (31.12.2022 t. 32060 s. 5.mük R.G.)- 8425.41.00.00.00 gtipli servis istasyonları veya garajlarda kullanılan maksimum kaldırma yüksekliği en az bir metre ve üzeri olan sabit kriko sistemleri ve 8479.89.97.90.11 gtipli lastik sökme ve takma makinalarının ithalatında kıymet bazlı gözetim uygulanacak. (Yürürlük; 30.01.2023) 
emya