Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Taban Ekspertiz Ücret Tarifeleri hakkında duyuru- Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinde 25 Mart 2020 tarihinde yapılan değişikliklerle taban ekspertiz ücret tarifeleri güncellenmiş, ekspertiz ücretinin hesaplanmasında tereddüt yaşanan hususlarda yeni düzenlemeler yapılmıştır. 
 Mevzuata aykırı olarak Sigorta Eksperliği faaliyetinde bulunan kişiler hakkında duyuru- Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 2019/11 sayılı “Yetkisiz Sigorta Eksperliğinin Önlenmesine İlişkin Sektör Duyurusu” yayınlanmıştır. Söz konusu Sektör Duyurusu siz değerli meslektaşımıza yayınlandığı dönemde bildirilmiştir. Diğer yandan, sayıları azalmakla birlikte halen bazı yetkisiz kişi ve kuruluşların ilgili mevzuata aykırı işlem yaptığı görülmektedir. 
 Güvence Denetimi Standardı 3410 Taslak Metni- GDS 3410 Taslak metnine ilişkin görüşlerinizin 14.10.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Elde Yıkama Bulaşık Deterjanları Çevre Etiketi Taslak Kriterleri- Taslak çevre etiketi kriterleri hakkındaki görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmiş olarak en geç 18.09.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)- Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP), Yeraltı Maden İşletmelerine Yönelik Finansal Destek ve Rehberlik Programı Başvuruları başlamıştır. 
 Tekstil Ürün Grubu Çevre Etiketi Kriterlerinin Güncellenmesi- Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, en geç 27.08.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Hollanda Sohbet Toplantısı- İlgi: Ticaret Bakanlığı’nın 20.07.2020 tarih ve 55975723 sayılı yazısı. İlgide kayıtlı yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından, Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla on-line toplantıların düzenlendiği belirtilmektedir. 
 Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Ulusal Eylem Planı (STÜ-UEP) ve Yol Haritasının Hazırlanmasına Yönelik Mevcut Durum Çalışması Taslak Final Raporu- Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, en geç 13.07.2020 tarihi mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Suudi Arabistan-Gümrük Vergisi Arttırılan Ürünler- Cidde Ticaret Ataşeliği'nden Ticaret Bakanlığı'na iletilen bir yazıda, Suudi Arabistan Krallığı tarafından bazı ürünlerde uygulanan gümrük vergisi oranlarının arttırıldığı ifade edilerek, söz konusu vergilerin 18 Haziran 2020 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiği belirtilmiştir. 
 Çin ve Rusya Ticaret Müşavirleri ile Elektronik Sohbetler- Ticaret Bakanlığı tarafından, Ticaret Müşaviri ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler" adıyla online toplantılar düzenlenmektedir. Bu çerçevede, Çin'de görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla “Çin Ekonomisi ve Ticari Fırsatlar” e-sohbet toplantısının 10 Haziran 2020 Çarşamba günü 11.00-12.30 saatleri arasında Rusya Federasyonu'nda görev yapmakta olan Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla “Rusya Pazarı, Covid-19 salgını ve Güncel Gelişmeler” başlığı ile 11 Haziran 2020 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmektedir. 
emya