Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Sigorta Ekspertiz Raporlarının düzenlenmesi hakkında duyuru- Değerli Meslektaşımız, 
 2021 yılı Levha kayıt ve aidat ücreti- Sayın Sigorta Eksperi, 
 2021 Yılı Levha Kayıt ve Levha Aidat Ücreti- Sigorta Acenteleri İcra Komitesinin 27.11.2020 tarihli toplantısında; 
 Kişisel Bakım ve Kozmetik Ürünleri Sektöründe Çevre Etiketi Kriterlerinin Oluşturulması Projesi-Taslak Kriterler- Taslak Kriterlerle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenmek suretiyle en geç 04.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Sigorta Acenteleri Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli Duyuru!- Sayın Sigorta Acentesi, Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 31.08.2020 tarihinden önceki Sigorta Acenteleri Levha aidat borçlarına (2020 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. 
 Sigorta Eksperleri Levha Aidat Borçlarının Yapılandırılmasına İlişkin Önemli Duyuru!- Sayın Sigorta Eksperi, Resmi Gazete'nin 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 no'lu sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren, 7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 31.08.2020 tarihinden önceki Sigorta Eksperleri Levha aidat borçlarına (2020 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir. 
 Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı- Taslak Yönetmelikle ilgili görüş ve önerilerinizin görüş işleme formuna işlenmek suretiyle en geç 06.01.2021 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
 Değer Kaybı Atamalarında ve Raporlamasında Dikkat Edilecek Hususlar ile Kullanıcı Kılavuzları- Değerli Meslektaşımız, Bilindiği üzere, Karayolları Motorlu Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları uyarınca Sigorta Eksperleri tarafından ayrıca bir değer kaybı raporu düzenlenmekte olup, Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, “Zorunlu Sigortalarda, Müsteşarlık tarafından esasları belirlenecek eksper listesine kayıtlı eksperlerin iş kabulü zorunludur.“ hükmü yer almaktadır. 
 KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programında Değişiklik Yapıldı- 17.09.2020 tarihinde revize edilerek yürürlüğe alınan İşletme Geliştirme Destek Programında yer alan “Yurt İçi Fuar Desteği” kapsamında aşağıdaki değişiklikler yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 17.09.2020 tarihinden sonra gerçekleşen fuarları kapsamaktadır. 
 Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi- “Sera Gazı Ulusal Katkı Hedefinin Gerçekleştirilmesi İçin Kapasite Geliştirme ve İzleme Projesi” kapsamında hazırlanan 4. Ara Rapor’a ilişkin görüş ve önerilerinizin, en geç 11.11.2020 tarihi mesai saati sonuna kadar Birliğimize yazılı olarak, ayrıca esin.ozarslan@tobb.org.tr adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederim. 
emya