Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ- 17/5/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2024/6)’in 1 inci maddesinde yer alan tablo duyuruda görüldüğü şekilde değiştirilmiştir. 
 İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ- 8541.42.00.00.00 gtipli Bir modül halinde birleştirilmemiş veya panolarda düzenlenmemiş fotovoltaik hücrelerin ithalatında uygulanan gözetim miktarı 60 ABD Doları/kg/brüt ten 85 ABD Doları/kg/brüt e yükseltildi. (Yürürlük; 3/6/2024) 
 Türkiye ile Katar Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar- 26 Kasım 2018 tarihinde imzalanan ve 7498 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların onaylanması hakkında Resmi Gazete’de Karar yayımlandı. 
 Çin, Tayvan, Hindistan, G.Kore, Rusya menşeli 3903.19, 3903.90.90 gtipli polistiren ithalatında damping soruşturması- Çin Halk Cumhuriyeti, Çin Tayvanı, Hindistan Cumhuriyeti, Kore Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu ve Tayland Krallığı menşeli 3903.19.00.00.00 ve 3903.90.90.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan “Diğerleri” eşya tanımlı polistiren ürününe yönelik bir damping soruşturması açılmıştır. 
 İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/3)- Bu Tebliğ, linkte yer alan tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içerir. 
 GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TARİFE-SINIFLANDIRMA KARARLARI) (SERİ NO: 40)- Bu Tebliğin amacı, muhtelif eşyanın Kombine Nomanklatür kodu itibarıyla sınıflandırılmasına ilişkin Avrupa Birliği (AB) kararlarını duyurarak tarife sınıflandırma uygulamalarımızın AB’nin uygulamaları ile yeknesaklığını temin etmektir. 
 Brezilya, Bulgaristan, Çin,Endonezya, Hindistan,Tayland menşeli boru bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı vergi- Brezilya, Bulgaristan, Çin, Endonezya, Hindistan ve Tayland menşeli 7307.19 gümrük tarife pozisyonu altında kayıtlı diğerleri (boru bağlantı parçaları) ithalatında 2018/15 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 Çin, İtalyan, Sırbistan menşeli Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı ithalatında nihai gözden geçirme soruşturması- Çin, İtalyan ve Sırbistan menşeli 8516.10.80.00.19 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan Diğerleri (Termosifon-Elektrikli, Depolu Su Isıtıcısı) ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak nihai gözden geçirme soruşturması açılmıştır 
 Yunanistan menşeli rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında dampinge karşı vergi- Yunanistan Cumhuriyeti menşeli 7411.10.10.00.00 ve 7411.10.90.00.29 gtip altında sınıflandırılan rafine edilmiş bakırdan ince ve kalın boruların ithalatında 2017/25 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ ile yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. 
 Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi uzatıldı- 1206.00.91.00.19 ve 1206.00.99.00.19 GTİPli yağlık ayçiçeği tohumu ve 1512.11.91.00.00 GTİPli ham ayçiçeği yağı ithalatında açılan tarife kontenjanının uygulama dönemi 22/04/2024 (bu tarih dahil) tarihine uzatıldı. 
emya