Kozan Ticaret Borsası (Kozan Commodity Exchange)
 Teknik Müşavirlik Destekleri ve İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi- Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik Teknik Müşavirlik Destekleri ve İhracatta Kaçakçılıkla Mücadele Eğitimi çevrimiçi olarak saat 8 Temmuz 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında gerçekleştirilmiştir. 
 AB'nin Yeni KDV Sistemi- Ticaret Bakanlığı’nda alınan bir yazıda, Avrupa Birliği'nin (AB) sınır ötesi e-ticaret işlemlerinde uyguladığı yeni Katma Değer Vergisi (KDV) kurallarının 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe konacağı belirtilerek, AB'ye yönelik gerçek değeri 150 Avro'yu aşmayan sevkiyatlarda da geçerli olacak yeni sistem kapsamında, 22 Avro'nun altındaki değerler için uygulanan KDV muafiyetinin tamamen kaldırılacağı açıklanmıştır. 
 TOBB2B platformu tanıtım- Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) 30 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen Haziran ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, TOBB Dış Ticaret Müdürlüğü tarafından Uluslararası İşbirliği Portalı TOBB2B tanıtılarak, meclis üyelerine firmalarını nasıl üye yapabilecekleri konusunda ön eğitim verilmiştir. 
 Mısır’ın Gönderi Ön Bilgilendirme-Advanced Cargo Information (ACI-ACID) Uygulaması- Ticaret Bakanlığı’nda alınan bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen Mısır'daki iş çevrelerinin ve çok uluslu şirketlerin talepleri doğrultusunda, Mısır Maliye Bakanlığı tarafından 23/06/2021 tarihli ve 2021/328 sayılı Karar'ın yayımlandığı ifade edilerek, ACI-ACID uygulaması başlama tarihinin 3 ay ertelendiği belirtilmiştir. 
 AB Teknik Mevzuatı Uyumu Çalışmaları Eğitimi- Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliği ile Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik AB Teknik Mevzuatı Uyumu Çalışmaları ve Uluslararası Gözetim Şirketlerine İlişkin Bilgiler Eğitimi çevrimiçi olarak saat 22 Haziran 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında gerçekleştirilmiştir. 
 Dış Ticaret Genel Bilgilendirme Eğitimleri- Oda ve Borsa çalışanlarımıza yönelik “Dış Ticaret Genel Bilgilendirme Eğitimleri” 16 Haziran 2021 tarihinde başlamıştır. 
 2021 Yılı Sigorta Eksperleri Yenileme Eğitimleri- Sayın Sigorta Eksperi, 
 İhracatta Ticari Kalite Denetimleri Eğitimi- Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğiyle Oda/Borsa çalışanlarımıza yönelik İhracatta Ticari Kalite Denetimleri, Genel Ticaret ve Alım Heyeti Programları eğitimleri 25 Mayıs 2021 tarihinde saat 10.30-12.00 arasında çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. 
 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan 35. İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası 4-6 Mayıs 2021 tarihlerinde “Pandemi Sürecinde İş Sağlığı ve Güvenliğinde Etkin İşbirliği” temasıyla 10 ana oturum ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı “Pandemide İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Getirilen Küresel Çözümler” paneli ile çevirimiçi yapılacaktır. 
 Ufuk Avrupa Tanıtım Etkinlikleri: Gıda, Biyoekonomi, Çevre | Kültür, Yaratıcılık, Kapsayıcı Toplumlar | Sağlık | Yeşil ve Dijital Dönüşüm- Avrupa Birliği'nin (AB) araştırma ve yenilikçilik alanında temel mali destek aracı olan Ufuk Avrupa Programı, 95,5 milyar avro hacmindeki bütçesiyle dünyanın en iddialı sivil Ar-Ge ve yenilik programıdır. 2021-2027 döneminde uygulanacak Program kapsamında pazar yaratma potansiyeline sahip yenilikçilik faaliyetleri başta olmak üzere, araştırma, geliştirme ve teknoloji alanlarında sağlanacak destekler ile AB'nin küresel rekabet edebilirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Ufuk Avrupa kapsamında desteklenen araştırma ve yenilikçilik faaliyetleri, Birleşmiş Milletler Kalkınma Amaçları ve Paris İklim Anlaşması gibi uluslararası hedeflere ulaşılmasına da katkı sağlamaktadır. 
emya