KADIN GİRİŞİMCİLER İÇİM FİZİKİ NETWORK TOPLANTISI [13.11.2019]
Kadın Girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, rekabet avantajı sağlayabilecekleri sektörleri tespit ederek bu sayede uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek için, Kadın Girişimcilere yönelik fiziki bir NETWORK kurmak amacıyla 28 Kasım 2019 Perşembe günü saat 10.30’da Adana Ticaret Borsası' nda “Türkiye Kadın Girişimci Fiziki Network Toplantısı” düzenlenecektir.
Tüm kadın girişimcilerimiz toplantıya davetlidir.
KAYIT İÇİN
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQBbocoQfU4ub8elfrGxjaHBsuISD2CkioiuF9Ox-ukmB4HA/viewform