Etkinlik Takvimi

20.12.2019:YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTISI 15,00 TE DÜZENLENECEKTİR AKREDİTASYON İZLEME KOMİSTESİ TOPLANTISI 16.00 DA DÜZENLENECEKTİR