2022 MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMİ İLANI [3.09.2022]

İLAN

 

KOZAN TİCARET BORSASI BAŞKANLIĞI’ NDAN

 

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 84 üncü maddesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkındaki Yönetmenlik maddesinin 11. maddesi “Seçim Usul ve Esasları” hakkındaki yönetmelik hükmüne göre, Borsamız Meclis Üyeliği Seçimi 02.10.2022 tarihinde Pazar günü Borsamız hizmet binasında (Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Caddesi 352/A) 09.00- 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair düzenlenmiş Sicil tasdiknamesi veya ticaret sicil müdürlüğünden doksan gün içerisinde alınmış yetki belgesinin oy kullanma sırasında ibrazı gerekir. İbraz edilen sicil tasdiknamesinin bir fotokopisi oy kullanılan sandık kurulu başkanına teslim edilir.

 

Secim listesi 14.09.2022 Tarihinde saat: 08:00’ da hizmet binasına asılacak olup, 16.09.2022 Tarihinde saat: 17:00’ da askıdan indirilecektir. Askı listesine yapılacak itirazlar listenin askı süresi içerisinde Başkanlığımıza bizzat yapılacaktır.

 

Tüm Borsa üyelerine ilanen duyurulur.

 

KOZAN TİCARET BORSASI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI