Borsa Tarihçe

KURULUŞ

Kozan Ticaret Borsası; T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın 02.10.2000 tarihli ve 2000/73 sayılı onayı ile uygun görülerek kurulmuştur.

Organ seçimlerinin tamamlanmasına müteakip 01.01.2001 tarihinde fiilen faaliyete geçmiştir.

 

1 118 300434 44.222.64.76