Faydalı Linkler
 • http://www.invest.gov.tr

  Dünyada en iyi 7. Yatırım Ajansı web sitesi seçilen, T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına ait olan bu sitenin “Yatırım Süreç Sihirbazı” sayfasında, sektörler bazında aşama aşama yapılması gerekli idari işlemler anlatılmaktadır.
 • http://yalta.etu.edu.tr/turkish-data-sources.html

  Ülkemiz ile ilgili çeşitli ekonomik, finansal, sosyal ya da demografik veriler içeren ücretsiz ve çevrim içi erişilebilen kaynakların bir listesini bu sitede bulabilirsiniz.
 • http://www.trademap.org

  TradeMap, İsviçre Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından kurulmuş, dünyadaki şirketlere ve ticareti destekleyen kuruluşlara, uluslararası pazarlar hakkında bilgiler sunan bir şirkettir ve trademap.org web sitesine ücretsiz üye olunabilmektedir. 220 ülkeye ve 5.300 adet ürüne dair dış ticaret verilerine, GTİP(Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) kodu kullanarak ulaşılabilmektedir. Yurt dışı pazarlama ile uğraşan şirketlerimize hedef pazar belirlemede faydalı olacağını düşünmekteyiz.
 •  
 • http://www.ktbyatirimisletmeler.gov.tr

  Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne ait olan bu sitede, turizm tesisleri başvuru işlemleri, mevzuat, istatistikler, devlet desteklemeleri ve bu sektöre ait çeşitli diğer bilgiler yer almaktadır. Turizm yatırımı yapmadan önce bu sitedeki bilgilere bakmak, büyük ölçüde yol gösterici olacaktır.
 • http://yatirimadestek.com/index.aspx

  Yatırımcılar ve işletmeler için faydalanabilecekleri destekleri günü gününe takip edebilmek işletmenin günlük ihtiyaçları içerisinde oldukça zaman ve enerji alan bir uygulamadır. İşletmelerin karar vericileri ya da girişimciler fikirlerini hayata geçirme yolunda destek mekanizmalarına oldukça ihtiyaç duymakta ancak destekler hakkındaki mevzuatın karmaşıklığı içerisinde desteklerin özüne ve uygulama esaslarına yeteri kadar odaklanamamaktadırlar. Aynı zamanda desteklerin çok farklı kurumlar ve duyuru kanalları ile ilan edilmesi de takip edilmesi gereken mecra sayısını her gün artırmakta ve karmaşıklaştırmaktadır. Tüm bu sorunlardan hareketle işletmelerimizin ülkemizdeki destek mekanizmaları hakkındaki bilgilerden güncel ve kolay olarak faydalanmalarını sağlamak ve kendi projelerine en uygun desteği bulmalarını kolaylaştırmak adına geliştirdiğimiz sitemiz ile desteklere en güncel şekilde ulaşmak artık çok kolay.
 • http://www.istekobi.com.tr/kobi-bilgi-merkezi/default.aspx

  Türkiye İş Bankası’na ait bu sitenin kobi bilgi merkezi bölümünde, haberlerden makalelere, araştırmalardan uzman görüşlerine sektörel, ekonomik ve pek çok konuda bilgi yer almaktadır.
 • http://www.tebkobitv.com

  Türkiye Ekonomi Bankası’na ait bu sitede, yeni iş fırsatlarından, pazarlama ve satış bilgilerine, banka kredisinden, KOSGEB desteklerine, dış ticaret için yurt dışı pazarlarından, fuar haberlerine, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili gelişmelerden vergi mevzuatı değişikliklerine ve inovasyon, teknogirişim, girişimcilik gibi konularda bilgilendirici videolar bulunmaktadır. Ayrıca sosyal güvenlik, iş hukuku, vergi, teşvikler, işletme yönetiminde uzman isimler izleyicilerin sorularını yanıtlamaktadır.
 • http://www.ab-ilan.com

  Avrupa Birliği ile ilgili yeni iş ilanları, hibe, fon ve proje fırsatları, SSTK’ların çalışmalar, kobiler için fırsatlar, işbirliği teklifleri, etkinlik duyuruları yer almaktadır.
 • http://www.mikroegitim.org

 • İhracatçılarımızın devlet yardımlarından daha büyük ölçüde yararlanabilmesini amaçlayan bu sitede, mevzuatı daha yalın şekilde anlatan sunumları ile her ihracatçımızın uğraması gereken bir site olarak görüyoruz. Ayrıca site ekibine ulaşılarak, devlet yardımlarına ulaşmada sıkıntı yaşayan kişi ya da kuruluşlara yardımcı olunmaktadır.
 • http://www.ted.com/talks

  “Technology”, “Entertainment”, “Design” kelimelerinin ilk harflerinden oluşan bu site, giderek popüler hale gelmiş, konularına “business”, “science” ve “global issues” kategorilerini de eklemiştir. İlgili konularda videolu konuşmalar olan bu sitede, Türkçe de dahil olmak üzere bir çok dilde altyazı seçeneği bulunabilmektedir. Ayrıca videoyu izleme sırasında altyazı üzerine tıklanarak videonun tıklanan altyazı bölümüne geçmesi sağlanabilmektedir.
 • http://faostat.fao.org

 • Türkiye’nin de içinde bulunduğu 245 ülkenin, Gıda ve Tarım sektörüne yönelik bazı resmi istatistiki bilgileri içermektedir.
 • http://www.intels-tr.com

  İstanbul İhracatçı Birlikleri tarafından uygulanan Intels-tr projesi kapsamında, ilk defa ihracat yapacak şirketlere yönelik bir eğitici web sitesi oluşturulmuştur. Web sitesinin bölümleri arasında yer alan Dış Ticaret Rehberi, Dış Ticaret Eğitim Animasyonu ve İhracat Oyunu, dış ticaretin karmaşık konularını oldukça basit bir şekilde ele almaktadır.
 • http://www.yereldeab.org.tr

  Katılım Öncesi Yardım Aracı" (IPA) kapsamındaki hibe programları ile Birlik Programları kapsamındaki destekler hakkındaki güncel bilgiye Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından geliştirilen www.yereldeab.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir. Tamamlanan ve devam eden AB projelerinin yer aldığı sitede, Türkiye haritası üzerinden illere tıklanarak, ilgili ildeki AB proje birimleri ve faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir
           Dündayada ve Türkiyedeki ekonomi haberleri hakkında bilgi sahibi olunabilmektedir.          Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleri hakkında çağrı ve duyurular hakkında bilgisahibi olunabilmektedir            Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara            göre hazırlandığı, işgücünün mesleki yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve değerlendirme             merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde                                        kıyaslanabilirliğinin sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği öğrenen 
           kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara                                                        aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir.
 
1 29 302863 44.210.151.5