Kalite Yönetim Sorumlusu

KALİTE YÖNETİMİ SORUMLUSU

Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 • Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon doğrultusunda hareket eder
 • Bölüm çalışmalarını daha etkin hale getirmek için proje üretir.
 • Kendisine bağlı elemanların temel sorumluluklarını ve eğitim ihtiyaçlarını belirler.
 • KYS çalışmalarında görev alacak kişileri belirler ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunar.
 • KYS çalışmalarında görev alan kişileri sevk ve idare eder, üst yönetimle iletişimi sağlar.
 • Kalite komisyonlarında görev alan personellerin performansını takip eder, ihtiyaç duyarsa değişlik yapmak üzere tavsiyede bulunur veya yeni personel görevlendirmesi yapar.
 • Kalite yönetim sistemi için gerekli süreçleri oluşturur, uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlar
 • Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç halinde Yönetim Kurulu Başkanı’na rapor verir.
 • Herhangi bir amaçla kalite sistem dokümanlarının Borsa dışında 2. ve 3. şahıslara verilmesi ile ilgili kararı verir.
 • Borsamızda, üye şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlar.
 • Yeni doküman yayınlanmasını, değiştirilmesini veya yürürlükten kaldırılmasını Dokümantasyon Komisyon Sorumlusu ile değerlendirir.
 • Kalite yönetim sistemi ile ilgili konularda dış kuruluşlarla iş birliği yapar,
 • Kalite hedeflerinin ana temalarını belirlemek için komisyonlar ile iç iletişim toplantısı yapar.
 • Borsanın genel hedeflerini yönetim kadrosu ile belirler ve Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayına sunar.
 • İlgili fonksiyon ve seviyede hedefleri belirlemek için süreç sahipleriyle iç iletişim toplantısı yapar.
 • İhtiyaç duyulduğunda belirlenen düzeltici faaliyetin uygulamaya alınması veya yeni karar alınması için İyileştirme komisyonu ve süreç sahipleri ile değerlendirme yapar.
 • İhtiyaç duyulduğunda alınan düzeltici faaliyet kararlarını katılımcılarla planlar ve görevlendirme yapar
 • Yapılan doğrulama sonucunda düzeltici faaliyetin yapılmadığı tespit edilirse düzeltici faaliyetin yapılmasını sağlar.
 • İhtiyaç duyulduğunda düzeltici faaliyet sonucunda alınan tedbirlerin etkinliğinin değerlendirilmesini İyileştirme komisyonu ve süreç sahibi ile gözden geçirir, istenilen sonuca ulaşılamıyorsa yeniden düzeltici faaliyet başlatır.
 • İhtiyaç duyulduğunda Komisyon Temsilcisi, Süreç Sahibi ve talepte bulunan personel ile toplantı yaparak önleyici faaliyet talebini değerlendirir. Önleyici faaliyet yapma veya yapmama kararını verir.
 • Yapılan doğrulama sonucunda önleyici faaliyetin yapılmadığı tespit edilirse önleyici faaliyetin yapılmasını sağlar.
 • İhtiyaç duyulduğunda Borsa içinde verilecek eğitimler için eğiticileri onaylar.
 • Dış kuruluşlardan iç denetim hizmeti alabilir.
 • Yönetimin gözden geçirmesi toplantısı tarihini onaylar.
 • Yönetimin gözden geçirmesinin belirlenen tarihte yapılamaması durumunda yeni toplantı tarihini belirler.
1 66 300382 44.222.64.76