LABORATUVAR

LABORATUVAR MEMURU

Görev ve Yetkileri:

 

  • Hububat, bakliyat vb. numunelerin fiziki ve kimyasal analizlerini yaparak, analiz sonuçları ile birlikte salon satışına sunulmasını sağlamak.
  • Borsa üyeleri veya müstahsillerin getirmiş oldukları hububat, bakliyat vb. Numunelerin analiz sonuçlarına ait raporları tanzim etmek.
  • Tanzim ettiği analiz raporlarının dosyalama ve muhafaza işlerini yapmak.
  • Tahsil ettiği analiz ücretlerini her gün Tahsildar memuruna tahsildar bordrosu ile teslim etmek.
  • Laboratuarda bulunan cihazların bakım ve temizliğini yapmak.
  • Laboratuar da bulunan cihazlardan sorumlu olmak.
  • Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.
  • Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek
  • Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak.
  • Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek.
  • Kuruluş tarafından belirlenen şikayetleri ele alma raporlama şartlarına uymak.
  • Müşterilere nazik bir tarzda davranmak ve şikayetlerini hızlı şekilde cevaplamak veya bunları uygun kişilere yönlendirmek.
  • İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak.
  • Şikayetlerle alakalı görevlerinden, sorumluluklarından ve yetkilerinden haberdar olmak.
  • Takip edilecek prosedürlerden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak.
  • Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor etmek.
  • Akreditasyon ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.
  • Tüm analizlerin kayıtlarını bulundurmak ve muhafaza etmek
  • Üyelerin başvuruları sırasında yapılaması gereken analizleri yapmak ve ilgili forma kayıt etmek
  • Laboratuardaki kimyasal stokları takip etmek
  • Amirinin verdiği görevleri yerine getirmek
  • Üyelerden gelen ürünlerin ret, kabul veya kesintili kabul olanları takip etmek ve genel sekretere haber vermek
  • Analiz planlarında belirtilen analizlerin yapılmasını sağlamak
  • Tespit ettiği uygunsuzlukları genel sekretere bildirmek
  • Kalibrasyonsuz cihazların zamanı geldiğinde kalibre edilmesini sağlamak ve kullanılmasını önlemek
  • Hazırlanan ürünleri kontrol etmek uygun olmayanları tekrar hazırlatmak
 
1 144 168659 3.231.167.166