TESCİL BİRİMİ

TESCİL BİRİMİ

Borsa Tescil servisinin görevleri kısaca özetlenmiştir: Borsaya dahil, maddelere ait alım satımların mevzuata uygun olarak tescillerinin yapılmasını, Borsamıza üye olan alıcı ve satıcının gerçek piyasa fiyatları üzerinden alım-satım yapmalarına imkan sağlamak, tarafların hak ve hukukunu teminat altına alarak güven içerisinde işlemlerini yapmalarına ortam hazırlamak, doğabilecek anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmayı, günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler hazırlayarak serbest piyasa fiyatlarının ilanını, kamu kurum ve kuruluşları, tüzel kişilikler ve şahıslardan gelen bilgi edinme ve istatistiksel veri taleplerini cevaplanması işlemleri sağlamak görevleri arasındadır.

 

Görev ve Yetkileri:

 

 • Tüm çalışmalarında 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri esas alır.
 • Borsanın ve Borsa Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel haklarını her ortamda savunur.
 • Borsanın; Misyon, Vizyon, İlkeleri, Kalite Politikası, Stratejik Plan ve Akreditasyon doğrultusunda hareket eder
 • Bilgisayarda bültenleri kontrol etmek (fiyatların kontrolü için),
 • Üyelerin tescille ilgili sorunlarıyla ilgilenmek,
 • Bilgisayarla girilen dış borsalar, ofis alışlarının tamamını kontrol etmek, imzalamak,
 • Üyelerin teminatlarını takip etmek, iade olanlarını paraf etmek veya uygunsa iadelerini sağlamak,
 • Salon satış ihalelerini yönetmek,
 • Genel Sekreter’in istediği bilgi veya evrakları temin edip hazırlamak,
 • Üyelerimizden gelen iptal – düzeltme işlemlerini kontrol edip yönetime iletmek,
 • Tescil servisini ilgilendiren, resmi yazıların takibini ve ilgili dosyaya konulması sağlamak,
 • Günlük – haftalık – aylık ve yıllık bültenlerin zamanında ve düzenli çıkarılmasını sağlamak ve imzalamak,
 • Üyelerin cari hesap ve teminatlarının kontrolünü sağlamak.
 • Gün içerisinde yapılıp bilgisayara girilen tüm tescilleri kontrol etmek,
 • Bilgisayarda bültenleri sık sık kontrol etmek (fiyatların kontrolü için),
 • Buğday, mısır, ayçiçeği ve soya fasulyesi için ilgili üyelerimizi arayıp fiyat tespiti yapmak,
 • Üyelerin tescille ilgili tüm sorunlarıyla ilgilenmek,
 • Stopaj makbuzlarının tamamının takibi, kontrolü, bilgisayara işlenmesi, yatırmayanlarla ilgili sürecin takibi ve gereğinin yapılması,
 • Her ayın ilk haftasında, stopaj makbuzlarını ibraz etmeyen üyelere fax yoluyla duyuru yapılması,
 • Yapılan bu duyurudan 1 hafta sonra stopaj makbuzunu getirmeyen üyeleri telefon ile arama getirmeme nedenini not etme,
 • Telefon ve faks yolu ile ulaşılamayan üyelerimizin ilgili Vergi Dairesine yazı yazılarak bilgi alınması,
 • Sabahları tescillerdeki stopaj bölümlerini, listeyle karşılaştırıp günlük olarak kontrol etmek,
 • Yıl içerisinde yapılan tescillerin ve diğer evrakların dosya başlıklarını hazırlamak,
 • Üyelerimizin dilekçe ile stok girişleri, dış borsalardan alınan veya verilen stok girişlerini bilgisayar ortamına girmek,
 • Borsamızda yapılan ihalelerin tescillerini hazırlamak,
 • Üyelerimizden gelen iptal – düzeltme işlemlerini kontrol edip yönetime iletmek,
 • İptal ve düzeltme işlemlerinin tescil üzerinde gerekli işlemlerin yapılması,
 • Alınacak çek teminatıyla ilgili işlemlerin takibi ve düzenlemesine yardımcı olunması,
 • Servisin eksik olan kırtasiye malzemelerinin tespiti ve tedarik edilmesi,
 • Dış piyasaları (liverpool – newyork) öğrenip, isteyenlere bilgi verilmesi,
 • Borsaya tescilden dolayı (stok vb.) eksiği – problemi olan üyeleri aramak,
 • Tescil servisini ilgilendiren, resmi yazıların takibi ve ilgili dosyaya konulması, ihale duyuruları ve salonda ilan tahtasına asılan duyuruları takip etmek,
 • Pamuk sezonu başlangıcında; çırçır fabrikalarının balya daralarını denet belgeleriyle öğrenip, kayıt altına almak (matbu kağıtlara firmaların bilgilerini işlemek),
 • Tescil alım-satım beyannamelerinin bilgisayara girişi ve kontrolü,
 • Üyelerimizin diğer Borsalardan almış oldukları tescil beyannamelerinin stoklara işlenmesi ve kontrolü,
 • Üyelerimizin T.M.O. alışlarının stoklara giriş yapılması ve kontrolü,
 • Vergi dairesi makbuz girişinin yapılması ve kontrolü,
 • Üyelerimizin stoklarındaki firelerin bilgisayara işlenmesi ve kontrolü,
 • Günlük tescil gelirlerinin kontrolü,
 • Depozitolu işlem yapan üyelerimizin günlük takibi ve kontrolü,
 • Üyelerimizin alım-satım föylerinin takibi kontrolü ve dökümü,
 • Tescil defteri dökümünün alınması ve kontrolü,
 • Matbu yazılarımızın ve günlük yazışmaların hazırlanması.( Bu yazılar vergi dairelerine, borsalara, üyelerimize, Borsamızdan bilgi almak isteyen kuruluşlara, mahkemelere, ofislere, bakanlıklara yazılmaktadır.)
 • Günlük ve Aylık bültenlerin web sayfamıza girişi için genel sekreterliğe iletilmesi,
 • Günlük kapanış fiyatlarımızın web sayfamıza girişi için genel sekreterliğe iletilmesi,,
 • Tescile gelen yeni çıkmış ürün cinslerinin araştırılması,
 • Numune bazlı salon satışlarının ve ihalelerin duyurulması ve sonuçlarının ilanı
 • Üyeleri arayıp günlük fiyatları tespit etmek
 • İstatistiki tüm bilgilerin çıkarılıp hazırlanması
1 103 300419 44.222.64.76