Fikrin Varsa Söyle

Fikrin Varsa Söyle

Değerli Paydaşlarımız,

Bölgemiz adına geleceğe ekilen umut tohumlarının her daim yeşermesini sağlamak, çiftçilerimizin emeğinin ve alınterinin meyvelerini en bereketli biçimde toplamasına yardımcı olmak Borsa olarak en önemli amacımız ve görevimizdir.

Bilindiği gibi tarım, bütün dünyada ve Türkiye’de rekabete dayalı iktisadi stratejik bir sektör haline geldi. Bu bağlamda tarımda sürdürülebilebilir pozitif büyümeye ortam sağlayacak, dünya ile rekabet edebilir bir ülke olmamıza katkıda bulunacak her türlü çalışmayı, gayreti ve fikri kimden gelirse gelsin önemsiyoruz. Bu katkının tarlada, serada, ahırda üreticimizle yan yana çalışan ve onların sorunlarına ve başarılarına birebir tanıklık eden siz paydaşlarımızdan gelmesi bizim için çok değerlidir/kıymetlidir.

Fikrin hiyerarşisi olmaz. Bu anlayışıyla fikir, öneri ve proje çalışmalarınızı destekliyoruz. “Kozan için Fikrini Söyle Proje Öneri Sistemi” ile siz kıymetli çalışma arkadaşlarımıza öneri ve fikirlerinizi paylaşma ve “proje oluşturma” imkânı sunuyoruz. Fikirlerinizi bizimle paylaşın. İstişareyi ve “akıl akıldan üstündür” ü esas alan bir yaklaşımla diyoruz ki; “Siz tarım için ortaya bir fikir, bir tohum atın, o fikir tohumlarını büyütmek için her türlü desteği biz verelim.”

Tohum, içinde ne kadar çok bereket taşırsa taşısın toprakla, suyla buluşmadığı müddetçe çimlenemez. Saklı tutulan fikirler de ne kadar büyük olursa olsun paylaşılmadığı müddetçe hiçbir değer ifade etmez. Tarım için eli nasır tutana da eli kalem tutana da çağrıda bulunuyoruz: Bütün ilerlemeler, gelişmeler önce fikir üretmeyle başlar. Tarım için fikriniz varsa bizim de size desteğimiz var. Yeter ki “ana fikri” ülke tarımının gelişimi, üreticimizin refah seviyesinin artışı ve milletimizin geleceğe olan güveninin katlanışı olsun.

Bu bağlamda siz değerli Paydaşlarımızdan gelecek fikir/ proje teklifleriniz oluşturulacak değerlendirme Borsa Meclis Kurulumuzda titizlikle ele alınacak ve incelenecektir. Uygun görülen fikir/ proje teklifleri ile ilgili bir yol haritası çizilecek ve siz değerli paydaşlarımız proje sürecinin her aşaması hakkında bilgilendirileceksiniz.

Sonuç olarak, kaynaklarımızı sürdürülebilir, etkin ve “verimli şekilde kullanmak, kurumsal kapasitemizi geliştirmek, sektörü en iyi şekilde yönetmek ve yönlendirmek amacıyla sunulan bu fırsattan elde edilecek şeffaf, izlenebilir, sürdürülebilir ve yönetilebilir çıktılarla beklenen faydaya ulaşılması umuduyla, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

İdris ÇEVİKALP

Yönetim Kurulu Başkanı

2 110 300426 44.222.64.76